1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phát hành hóa đơn điện tử
 4. Danh sách hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Danh sách hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Chức năng

 • Báo cáo thể hiện trạng thái của hóa đơn điện tử sau khi phát hành (Đã xác thực, bị hủy/xóa bỏ, bị treo).
 • Lưu ý: báo cáo lên cả các hóa đơn được cập nhật tại các phần mềm ứng dụng khác nhưng được kết nối, phát hành trên hệ thống Fast e-Invoice.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền/ Danh sách hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
 • Lọc thông tin cần lên báo cáo:

 • Kết quả báo cáo: 

 • Giải thích một số tính năng trên thanh công cụ tại màn hình kết quả báo cáo:

  • Xem bản thể hiện hoá đơn điện tử: chọn hóa đơn cần xem, nhấn vào biểu tượng In trên thanh công cụ để xem và tải về bản thể hiện hoá đơn điện tử dưới dạng tệp PDF.
  • Tải về tệp hoá đơn điện tử: chọn hóa đơn cần tải, nhấn vào biểu tượng Tải tệp hóa đơn trên thanh công cụ để tải hoá đơn điện tử về dưới dạng tệp XML.
  • Gửi lại thông tin qua thư điện tử: chọn hóa đơn cần gửi lai để gửi lại thông tin hoá đơn điện tử qua thư điện tử cho người mua.
  • Thay đổi thông tin thư điện tử: trường hợp địa chỉ thư điện tử của người mua hệ thống ghi nhận khi phát hành bị sai, muốn gửi lại theo địa chỉ thư điện tử mới thì sử dụng tính năng này.
  • Thay đổi thư điện tử 
  • Xem lịch sử gửi thư điện tử: trường hợp cần xem lịch sử gửi thư điện tử thông tin hóa đơn cho người mua thì sử dụng tính năng này.

  • Hủy hóa đơn: cho phép hủy trực tiếp hóa đơn tại báo cáo, nhằm hỗ trợ cho các hóa đơn được phát hành từ các phần mềm ứng dụng khác lên trên hệ thống Fast e-Invoice.

Đứng tại hóa đơn cần hủy, nhấn nút Hủy hóa đơn. Sau đó nhập các thông tin liên quan và nhấn Nhận.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 7 Tháng Tám, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap