Danh sách hóa đơn

Chức năng

 • Báo cáo thể hiện trạng thái của hóa đơn điện tử sau khi phát hành (Đã xác thực, bị hủy/xóa bỏ, bị treo).
 • Lưu ý: báo cáo lên cả các hóa đơn được cập nhật tại các phần mềm ứng dụng khác nhưng được kết nối, phát hành trên hệ thống Fast e-Invoice.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Báo cáo/ Danh sách hoá đơn.
 • Lọc thông tin cần lên báo cáo:

Danh sach hoa don

 • Kết quả báo cáo: 

Danh sach hoa don - ket qua

 • Giải thích một số tính năng trên thanh công cụ tại màn hình kết quả báo cáo:

  • Xem bản thể hiện hoá đơn điện tử: chọn hóa đơn cần xem, nhấn vào biểu tượng In trên thanh công cụ để xem và tải về bản thể hiện hoá đơn điện tử dưới dạng tệp PDF.
  • Tải về tệp hoá đơn điện tử: chọn hóa đơn cần tải, nhấn vào biểu tượng Tải tệp hóa đơn trên thanh công cụ để tải hoá đơn điện tử về dưới dạng tệp XML.
  • Cập nhật trạng thái hóa đơn treo: chọn hoá đơn cần cập nhật, nhấn vào biểu tượng Cập nhật trạng thái hoá đơn treo trên thanh công cụ để xử lý trạng thái treo của hóa đơn:
  • 1. Nếu hoá đơn đã được phát hành thành công thì hóa đơn sẽ được chuyển sang Trạng thái = Đã xác thực.
  • 2. Nếu hoá đơn vẫn chưa phát hành được thì sẽ được chuyển về Trạng thái = Chưa xác thực. Tại trạng thái này, người dùng mới có thể vào chức năng Phát hành hoá đơn điện tử để lọc thấy và phát hành lại.
  • Gửi lại thông tin qua thư điện tử: chọn hóa đơn cần gửi lai để gửi lại thông tin hoá đơn điện tử qua thư điện tử cho người mua.
 • Gửi lại thư điện tử 
  • Thay đổi thông tin thư điện tử: trường hợp địa chỉ thư điện tử của người mua hệ thống ghi nhận khi phát hành bị sai, muốn gửi lại theo địa chỉ thư điện tử mới thì sử dụng tính năng này;
 • Thay đổi thư điện tử 
  • Xem lịch sử gửi thư điện tử: trường hợp cần xem lịch sử gửi thư điện tử thông tin hóa đơn cho người mua thì sử dụng tính năng này.

Lịch sử gửi thư điện tử

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 29 Tháng Tám, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap