1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Báo cáo phiếu xuất
 4. Danh sách phiếu xuất chưa gửi thư (Email)

Danh sách phiếu xuất chưa gửi thư (Email)

Chức năng

 • Báo cáo hiển thị danh sách phiếu xuất điện tử đã phát hành thành công nhưng chưa gửi đến cho người nhận được do hệ thống gửi thư điện tử (Email) quá tải hoặc gặp sự cố.
 • Lưu ý: báo cáo lên cả các phiếu xuất được cập nhật tại các phần mềm ứng dụng khác nhưng được kết nối, phát hành trên hệ thống Fast e-Invoice.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Báo cáo/ Danh sách hoá đơn chưa gửi thư (Email).
 • Lọc thông tin cần lên báo cáo:

Danh sach hoa don chua gui thu 0

 • Kết quả báo cáo: 

Danh sach hoa don chua gui thu

 • Giải thích một số tính năng trên thanh công cụ tại màn hình kết quả báo cáo:

  • Gửi lại: chọn phiếu xuất cần gửi lai để gửi lại thông tin phiếu xuất điện tử qua thư điện tử cho người nhận.
  • Sửa: trường hợp địa chỉ thư điện tử của người nhận hệ thống ghi nhận khi phát hành bị sai, muốn gửi lại theo địa chỉ thư điện tử mới thì sử dụng tính năng này.
  • Soạn thư: cho phép sửa lại địa chỉ người nhận và tiêu đề thư mặc định của hệ thống. Trong trường hợp cần thiết, người xuất có thể sao chép nội dung mặc định này để tự gửi cho người nhận thông qua các ứng dụng gửi thư khác.
  • Lưu ý: để sử dụng tính năng này, phải sử dụng máy chủ gửi thư riêng của Doanh nghiệp (xem thêm Khai báo thông tin thư điện tử).
  • Xóa thư điện tử: cho phép xóa các thư đang chờ gửi hoặc gửi không được.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 5 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap