Danh sách phiếu xuất

Chức năng

 • Báo cáo thể hiện trạng thái của phiếu xuất điện tử sau khi phát hành (Đã xác thực, bị hủy/xóa bỏ, bị treo).
 • Lưu ý: báo cáo lên cả các phiếu xuất được cập nhật tại các phần mềm ứng dụng khác nhưng được kết nối, phát hành trên hệ thống Fast e-Invoice..

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Báo cáo/ Danh sách phiếu xuất.
 • Lọc thông tin cần lên báo cáo:

Danh sach phieu xuat

 • Kết quả báo cáo: 

Danh sach phieu xuat 2

 • Giải thích một số tính năng trên thanh công cụ tại màn hình kết quả báo cáo:

  • Xem bản thể hiện phiếu xuất điện tử: chọn phiếu xuất cần xem, nhấn vào biểu tượng In trên thanh công cụ để xem và tải về bản thể hiện phiếu xuất điện tử dưới dạng tệp PDF.
  • Tải về tệp phiếu xuất điện tử: chọn phiếu xuất cần tải, nhấn vào biểu tượng Tải tệp hóa đơn trên thanh công cụ để tải phiếu xuất điện tử về dưới dạng tệp XML.
  • Cập nhật trạng thái phiếu xuất treo: chọn phiếu xuất cần cập nhật, nhấn vào biểu tượng Cập nhật trạng thái chứng từ treo trên thanh công cụ để xử lý trạng thái treo của phiếu xuất:
  • 1. Nếu phiếu xuất đã được phát hành thành công thì phiếu xuất sẽ được chuyển sang Trạng thái = Đã xác thực.
  • 2. Nếu phiếu xuất vẫn chưa phát hành được thì sẽ được chuyển về Trạng thái = Chưa xác thực. Tại trạng thái này, người dùng mới có thể vào chức năng Phát hành phiếu xuất điện tử để lọc thấy và phát hành lại.
  • Gửi lại thông tin qua thư điện tử: chọn phiếu xuất cần gửi lai để gửi lại thông tin phiếu xuất điện tử qua thư điện tử cho người nhận.
  • Thay đổi thông tin thư điện tử: trường hợp địa chỉ thư điện tử của người nhận hệ thống ghi nhận khi phát hành bị sai, muốn gửi lại theo địa chỉ thư điện tử mới thì sử dụng tính năng này.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 5 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap