Khai báo ký hiệu mẫu số hóa đơn

Chức năng

  • Dùng để khai báo các Ký hiệu mẫu số hoá đơn theo qui định đang sử dụng tại Doanh nghiệp phục vụ cho việc Khai báo ký hiệu hóa đơn.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn\ Khai báo ký hiệu mẫu số hóa đơn.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

  • Khai báo các thông tin liên quan.
  • Lưu ý:
    • Mã ký hiệu, Mã loại hoá đơn: khai báo theo qui định tại Thông tư số 39/2014 (hoá đơn tự in, đặt in, hoá đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010), Thông tư số 68/2019 (hoá đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018) và Thông tư số 78/2021 (hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).
    • Doanh nghiệp đang áp dụng hoá đơn theo qui định nào thì khai báo theo đúng qui định đó. 
  • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 12 Tháng Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap