Khai báo người mua tra cứu hóa đơn

Chức năng

 • Tiện ích cho phép người bán khai báo người mua được quyền truy cập vào Cổng thông tin phần mềm Fast e-Invoice (của bên bán) để tra cứu thông tin hóa đơn đã phát hành.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Hệ thống/ Khai báo quyền tra cứu hóa đơn cho khách hàng.
 • Màn hình khai báo:

Nguoi mua tra cuu hoa don dien tu

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Họ và tên: khai báo tên người mua cần tra cứu.
  • Thư (Email): khai báo thư điện tử của người mua cần tra cứu.
  • Lưu ý: thông tin này cũng chính là tài khoản truy cập của người mua (nếu được duyệt).
  • Tra cứu hóa đơn: chọn loại tra cứu qua trình duyệt, ứng dụng di động hoặc cả hai.
  • Trạng thái:
  • 1. Chọn “Chờ duyệt” để chuyển yêu cầu đến Nhà cung cấp dịch vụ Fast e-Invoice duyệt.
  • 2. Chọn “Hủy” nếu muốn hủy quyền truy cập của người mua sau khi đã được Nhà cung cấp dịch vụ duyệt.
  • Xác nhận mật khẩu: nhập lại mật khẩu đăng nhập chương trình để xác nhận khi thực hiện Hủy quyền truy cập của người mua.
  • Thẻ Khách hàng: khai báo các Mã số thuế (MST) mà người mua được phép tra cứu (trường hợp người mua có nhiều MST khác nhau).
  • Thẻ Đơn vị: khai báo các Mã số thuế (MST) của người bán mà người mua được phép tra cứu (trường hợp người bán có nhiều MST khác nhau).
 • Lưu ý:
  • Hệ thống có giới hạn số lượng người mua được phép truy cập. Trường hợp số lượng vượt quá giới hạn cho phép, người bán vui lòng liên hệ Nhà cung cấp dịch vụ Fast e-Invoice để được cung cấp thêm thông tin. 
  • Xem thêm Hướng dẫn người mua tra cứu hóa đơn (mục 2).  
Cập nhật vào 20 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap