1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phát hành hóa đơn điện tử
 4. Khai báo ký hiệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền chuyển sang năm sau

Khai báo ký hiệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền chuyển sang năm sau

Chức năng

 • Dùng để khai báo các ký hiệu hóa đơn mới sử dụng cho năm sau trên cơ sở sao chép thông tin từ các ký hiệu hóa đơn của năm hiện tại.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền\ Khai báo phân loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền chuyển sang năm sau.
 • Bước 1: Khai báo thông tin mã phân loại mới cho năm sau 
  • Chọn năm lọc các mã phân loại cần sao chép.

  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

  • Giải thích một số trường thông tin:
   • Mã phân loại gốc: chọn mã phân loại cần sao chép sang năm sau.
   • Mã phân loại đề nghị: hệ thống sẽ tự động đề nghị nếu mã phân loại gốc có chứa thông tin năm phát hành, nếu không có thì người dùng tự cập nhật.
   • Ngày hiệu lực từ/đến: hệ thống tự động ghi nhận cho năm sau.
   • Các thông tin khác: tương tự như mã phân loại gốc.
  • Nhấn Lưu.
 • Bước 2: Chuyển thông tin khai báo vào các chức năng Danh mục phân loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
  • Chọn biểu tượng Xử lý trên thanh công cụ.

Nút xử lý

  • Giải thích một số trường thông tin:
   • Số lượng = 1: hệ thống sẽ sử dụng số lượng hóa đơn còn lại chưa sử dụng của phân loại hóa đơn gốc để gán cho phân loại hóa đơn mới.
   • Số lượng = 0: không xử lý (vẫn theo số lượng khai báo ở Bước 1).
   • Chọn Xác nhận tạo phân loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền cho năm sau: người dùng cần xác nhận trước khi xử lý nhầm đảm bảo thông tin đã khai báo đúng và đầy đủ.
  • Nhấn Nhận.

Lưu ý

 • Tiện ích Khai báo tự động: ngoài trường hợp khai báo theo hướng dẫn trên, trường hợp có nhiều mã phân loại cần tạo nhanh thì người dùng có thể sử dụng tính năng này để tạo hàng loạt. Lưu ý: sau khi tạo, nếu các mã phân loại mới bị trắng tại thông tin Mã phân loại đề nghị thì phải vào khai báo bổ sung.
 • Tiện ích Kiểm tra khai báo: dùng để kiểm tra và cảnh báo trước khi Xử lý trong các trường hợp thông tin khai báo thiếu, khai báo trùng ký hiệu hóa đơn, trùng/lồng mã phân loại đã tồn tại ở chức năng Danh mục phân loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
 • Tiện ích Xử lý: trường hợp khai báo thông tin Số lượng = 0 thì có thể thực hiện tiện ích này tại các ngày trước thời điểm kết thúc năm (31/12).
 • Tiện ích Xử lý: trường hợp khai báo thông tin Số lượng = 1 thì cần phải thực hiện tiện ích này sau thời điểm kết thúc năm (31/12) hoặc sau khi không còn nhu cầu phát hành hóa đơn nào trong năm cũ trước khi chuyển sang năm mới.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 18 Tháng Một, 2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap