Lập hóa đơn mua hàng

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

1. Cập nhật hóa đơn mua hàng

 • Vào phân hệ Hóa đơn đầu vào\ Lập hóa đơn mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: đơn vị, mã nhà cung cấp, tài khoản có, số chứng từ, số hóa đơn, mẫu số, ký hiệu, ngày hóa đơn, trạng thái, hình thức thanh toán, mã thanh toán,…
  • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ quản lý nội bộ (ví dụ: số phiếu nhập kho,…).
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. Thông tin này sẽ được ngầm định chuyển vào thẻ Thuế để lên bảng kê thuế.
  • Tài khoản có: người dùng tự cập nhập (nếu cần).
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, mã thuế, tài khoản nợ,…
  • Mã kho, mã lô, mã vị trí, tài khoản nợ: người dùng tự cập nhập (nếu cần).

  • Mẫu báo cáo: chọn loại hóa đơn mua hàng tương ứng cho mẫu báo cáo

3 – Hóa đơn giá trị gia tăng.

4 – Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn.

5 – Hóa đơn bán hàng thông thường.

  • Mã tính chất: chọn phân loại tính chất thuế được khấu trừ theo qui định

1 – Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.

2 – Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.

3 – Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.

  • Số hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Ngày hóa đơn: được ngầm định từ phần Thông tin chung.
  • Tài khoản thuế: người dùng tự cập nhập (nếu cần).
  • Các thông tin khác.
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2. Lấy dữ liệu từ Danh sách hóa đơn đầu vào

 • Chọn biểu tượng Lấy số liệu trên thanh công cụ.

 • Màn hình điều kiện lọc:

  • Chọn trạng thái ngầm định khi tạo hóa đơn mua hàng và nhấn Nhận.
 • Màn hình chọn hóa đơn:

 • Chọn hóa đơn cần tạo và nhấn Nhận. Chương trình sẽ tạo tự động hóa đơn mua hàng dựa theo thông tin từ Danh sách hóa đơn đầu vào.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ (Phiếu nhập mua hàng và Hóa đơn gốc).
 • Lưu ý:

Lưu ý

 • Mẫu in Hóa đơn gốc: 
 • Tiện ích tạo mã nhà cung cấp tự động: cho phép tạo mã nhà cung cấp tự động nếu thông tin nhà cung cấp chưa được khai báo trong Danh mục khách hàng.
  • Vào phân hệ Cập nhật hóa đơn/ Khai báo các tham số tùy chọn.

Nguyen tac tao ma nha cung cap tu dong

  • Một số biến thông tin cho phép tạo mã nhà cung cấp tự động:
  • [taxcode]: mã số thuế.

dd: ngày hiện tại.

mm: tháng hiện tại.

yyyy: năm hiện tại.

#: số thứ tự.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

 

Cập nhật vào 21 Tháng Tám, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap