1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tổng quan hóa đơn điện tử
  4. Một số đặc điểm của hóa đơn điện tử là gì?

Một số đặc điểm của hóa đơn điện tử là gì?

1. Ký hiệu hóa đơn: có chữ E (ví dụ: AB/21E) hoặc theo qui định khác.

2. Số liên hóa đơn: không có số liên.

3. Chữ ký trên hóa đơn: chữ ký số.

4. Hình thức hóa đơn: lưu trữ bản mềm (điện tử, số hóa), không phải in ra giấy.

5. Phương thức nhận hóa đơn: nhận bản mềm qua thư điện tử (Email).

6. Thời gian lưu trữ hóa đơn: 10 năm trên hệ thống.

7. Ngôn ngữ trên bản thể hiện hóa đơn điện tử: có thể hiển thị song ngữ.

8. Khi hóa đơn có sai sót: lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế.

9. Hóa đơn phục vụ đi đường: tra cứu trên cổng thông tin của Tổng Cục thuế hoặc in ra giấy (không cần chữ ký, đóng dấu, chỉ để phòng trừ khi không có mạng Internet).

10. Ngày dùng để hạch toán, kê khai thuế là ngày lập hóa đơn chứ không phải là ngày ký hóa đơn.

 
Cập nhật vào 20 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap