1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Hệ thống
 4. Một số thông báo lỗi thường gặp khi phát hành

Một số thông báo lỗi thường gặp khi phát hành

Trong quá trình phát hành hóa đơn điện tử, trường hợp gặp sự cố, hệ thống sẽ hiển thị thông báo về lý do phát hành không thành công. Một số cảnh báo bao gồm:

1. Chương trình đã thực hiện xong, 0/1 chứng từ được cập nhật

 • Thông báo xảy ra có thể do:
  • Hết phiên sử dụng trên trình duyệt.
  • Chữ ký số không phù hợp hoặc không đúng mã số thuế theo đơn vị.
 • Khắc phục:
  • Thoát và Đăng nhập lại.
  • Kiểm tra chữ ký số.

2. Phát sinh lỗi trong quá trình thực hiện

 • Thông báo xảy ra có thể do:
  • Trình duyệt chưa cài ký số khi sử dụng phương pháp ký số kiểu người dùng (USB Token).
 • Khắc phục: đăng nhập và phát hành với trình duyệt đã cài sẵn ký số.

3. Mã lỗi 500 – Thông tin chứng thư chưa có trên hệ thống

 • Thông báo xảy ra do chưa cập nhật chứng thư số cho đơn vị
 • Khắc phục: vào chức năng Hệ thống/ Khai báo thông tin đơn vị, chọn đơn vị và nhấn vào biểu tượng Cập nhật chứng thư số trên thanh công cụ để cập nhật chứng thư số (áp dụng cho trường hợp sử dụng phương pháp ký số tại máy phát hành – USB Token).

4. Mã lỗi 501 – Chứng thư số chưa đến hạn sử dụng

 • Thông báo xảy ra do ngày hiệu lực từ của chứng thư số sau ngày hiện tại.

5. Mã lỗi 502 Chứng thư số đã quá hạn sử dụng

 • Ngày hiệu lực đến của chứng thư số trước ngày hiện tại
 • Khắc phục: Liên hệ đơn vị cung cấp chứng thư số.

6. Mã lỗi 601 – Hết số lượng hóa đơn đã mua

 • Do chưa cập nhật thông tin thanh toán hóa đơn của Doanh nghiệp, hoặc Doanh nghiệp đã dùng hết số lượng hóa đơn đã mua.
 • Khắc phục: liên hệ nhà cung cấp Fast e-Invoice để đăng ký mua thêm.

7. Mã lỗi 701 – Chưa khai báo sử dụng phân loại cho đơn vị

 • Khắc phục: vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Khai báo sử dụng hóa đơn để khai báo.

8. Mã lỗi 702 phân loại hóa đơn không đúng

 • Mã lỗi xảy ra do Ký hiệu hóa đơn khai báo sai (Ngày hiệu lực, Trạng thái,…).
 • Khắc phục: vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Danh mục phân loại hóa đơn để kiểm tra.

9. Lỗi 703 – Chưa khai báo phân loại ngầm định cho đơn vị

 • Mã lỗi xảy ra có thể do: tại màn hình Điều kiện lọc chức năng Phát hành hóa đơn điện tử, trường thông tin Mã phân loại (Ký hiệu hóa đơn) chưa nhập và cũng chưa khai báo Mã phân loại ngầm định phát hành tại chức năng Đăng ký hóa đơn/ Khai báo sử dụng hóa đơn.
 • Khắc phục: nhập Mã phân loại ở màn hình điều kiện lọc khi phát hành hoặc vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Khai báo sử dụng hóa đơn để khai báo Ký hiệu hóa đơn ngầm định.

10. Mã lỗi 705 – Số lượng hóa đơn vượt quá giới hạn cho một lần phát hành

 • Mã lỗi xảy ra do số lượng hóa đơn chọn trên màn hình phát hành lớn hơn số lượng khai báo cho phép.
 • Khắc phục: chọn số lượng hóa đơn phát hành ít hơn, hoặc liên hệ nhà cung cấp Fast e-Invoice (nếu cần).

11. Mã lỗi 710 – Lỗi chưa xác định

 • Mã lỗi xảy ra do các sự cố như: mất kết nối internet, lỗi hệ thống, hoặc hết phiên làm việc hiện tại,…
 • Khắc phục: kiểm tra lại mạng Internet, hoặc đóng chương trình và đăng nhập lại.

12. Lỗi 711 – Loại hóa đơn không đúng. Vui lòng kiểm tra lại.

 • Mã lỗi xảy ra có thể do khai báo Loại sử dụng sai trong chức năng Đăng ký hóa đơn/ Danh mục phân loại hóa đơn. 
 • Khắc phục: vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Danh mục phân loại hóa đơn kiểm tra lại.

13. Mã lỗi 802 – Tài khoản không đúng hoặc không có quyền thực hiện chức năng này

 • Mã lỗi xảy ra có thể do một trong những nguyên nhân sau:
  • Chưa gán quyền cụ thể cho tài khoản người dùng.
  • Gán quyền chưa phù hợp (không đúng đơn vị, thiếu quyền).
 • Khắc phục: kiểm tra lại phần phân quyền truy cập cho người sử dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

14. Mã lỗi 808 – Dãy số hóa đơn cũ đã hết

 • Mã lỗi này xảy ra khi phát hành với Ký hiệu hóa đơn đã hết số.
 • Khắc phục: thông báo phát hành Ký hiệu hóa đơn mới với Cơ quan thuế và liên hệ nhà cung cấp Fast e-Invoice để mua thêm số lượng.

15. Mã lỗi 809 – Có hóa đơn trùng khóa trong chuỗi dữ liệu

 • Trong số hóa đơn gửi phát hành trùng khóa với hóa đơn đã phát hành trên hệ thống.
 • Khắc phục: liên hệ nhà cung cấp Fast e-Invoice để được hỗ trợ.

16. Mã lỗi 810 – Lỗi chưa xác định! Lỗi khi xử lý dữ liệu.

 • Lỗi chung, chưa xác định liên hệ nhà cung cấp Fast e-Invoice để được hỗ trợ.

17. Mã lỗi 813 – Lỗi dữ liệu đầu vào không được rỗng

 • Mã lỗi này có thể xảy ra trong trường hợp phát hành thiếu thông tin ở trường nào đó trên hóa đơn không được để trống.
 • Khắc phục: kiểm tra lại chứng từ nhập liệu.

18. Mã lỗi 835 – Hóa đơn đã tồn tại trên hệ thống

 • Lỗi hệ thống tạo trùng khóa hóa đơn đã tồn tại trên hệ thống trước đó vì lý do kỹ thuật bất khả kháng.
 • Khắc phục: liên hệ nhà cung cấp Fast e-Invoice để được hỗ trợ.

19. Mã lỗi 900 – Không tìm thấy hóa đơn

 • Mã lỗi xảy ra khi điều chỉnh, thay thế hoặc hủy nhưng chương trình không tìm được hóa đơn gốc.
 • Khắc phục: liên hệ nhà cung cấp Fast e-Invoice để được hỗ trợ.

20. Mã lỗi 902 Lỗi không cập nhật được thông tin hóa đơn

 • Mã lỗi xảy ra khi hủy/xóa bỏ cho một hóa đơn nhưng hóa đơn này đã bị một hóa đơn khác điều chỉnh.
 • Khắc phục: phải hủy/xóa bỏ các hóa đơn điều chỉnh trước rồi mới hủy/xóa bỏ được hóa đơn hiện hành.
Cập nhật vào 23 Tháng Ba, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap