Nhật ký hệ thống, người sử dụng

Chức năng

  • Danh sách người sử dụng đang thực hiện chương trình cho biết danh sách những người sử dụng đang thực hiện chương trình và thời gian sử dụng gần nhất tương ứng với mỗi người dùng.
  • Nhật ký người sử dụng dùng để cập nhật các thông tin về lỗi của chương trình hay truy cập trái phép hệ thống.
  • Nhật ký hệ thống dùng để cập nhật thông tin truy cập của tất cả người sử dụng chương trình.

Hướng dẫn thực hiện

1. Danh sách người sử dụng đang thực hiện chương trình:

  • Vào chức năng Hệ thống/ Nhật ký…/ Danh sách người sử dụng đang thực hiện chương trình.

2. Nhật ký người sử dụng:

  • Vào chức năng Hệ thống/ Nhật ký…/ Nhật ký người sử dụng.

  • Nhấn vào biểu tượng Xem trên thanh công cụ để xem chi tiết thông tin lỗi.

3. Nhật ký hệ thống:

  • Vào chức năng Hệ thống/ Nhật ký…/ Nhật ký hệ thống.

Lưu ý:

  • Nhật ký người sử dụng: chỉ người quản trị mới xem được chức năng này.
  • Nhật ký hệ thống: đối với người sử dụng không thuộc nhóm quản trị, chương trình chỉ cho thấy thông tin truy cập của người sử dụng đó, không thể hiện của người sử dụng khác.
Cập nhật vào 2 Tháng Ba, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap