1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Nghiệp vụ khác
 4. Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Chức năng

 • Dùng để lập danh sách các hóa đơn bị điều chỉnh, bị thay thế, bị hủy hoặc bị giải trình khi có phát sinh và gửi “Thông báo dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót (mẫu số 04/SS-HĐĐT)” theo qui định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
 • Lưu ý: nghiệp vụ này không áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng định kỳ chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên CQT thông qua “Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế” (mẫu số 01/TH-HĐĐT).

Hướng dẫn thực hiện

1. Tạo dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót 

 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ:

 • Khai báo các thông tin chung: đơn vị, diễn giải, số phiếu, ngày lập, trạng thái,…
  • Trạng thái: hệ thống sẽ tự động cập nhật sau khi gửi thông báo và nhận được phản hồi từ cơ quan thuế gồm các trạng thái: 0 – Lập chứng từ, 1 – Chờ xử lý, 2 – Lỗi dữ liệu, 3 – Đang nhận phản hồi, 4 – Đã nhận phản hồi. 
 • Khai báo thông tin thẻ Chi tiết: mã phân loại, số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã cơ quan thuế cấp, loại áp dụng hóa đơn điện tử, tính chất thông báo, lý do, loại thông báo, số thông báo của cơ quan thuế, ngày thông báo,…
  • Mã cơ quan thuế cấp: chỉ được nhập khi loại áp dụng hóa đơn điện tử là 2 – Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC.
  • Loại áp dụng hóa đơn điện tử: khai báo Quyết định, thông tư tương ứng cho hóa đơn cần thông báo.
  • Tính chất thông báo:

1 – Hủy: các hóa đơn bị hủy có tình trạng xác thực là 9 – Hủy.

2 – Điều chỉnh: các hóa đơn bị điều chỉnh có tình trạng xác thực là 3 – Bị điều chỉnh.

3 – Thay thế: các hóa đơn bị thay thế có tình trạng xác thực là 4 – Bị thay thế.

4 – Giải trình: giải trình các thông tin bị sai sót. Ví dụ: giải trình cho hóa đơn ghi sai tên người mua nhưng vẫn đúng MST.

  • Loại thông báo: 

1 – Thông báo của người nộp thuế: nếu doanh nghiệp tự phát hiện và gửi thông báo sai sót theo qui định thì chọn loại thông báo = 1 khi gửi thông báo.

2 – Thông báo của người nộp thuế theo thông báo của CQT: nếu cơ quan thuế tự phát hiện hóa đơn có sai sót và gửi mẫu số 01/TB-RSĐT yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại thì phải chọn loại thông báo = 2 khi gửi thông báo cho các hóa đơn này (xem thêm Khoản 3, Điều 19, NĐ123).

  • Số thông báo của cơ quan thuế/Ngày thông báo: chỉ được nhập khi loại thông báo = 2 -Thông báo của người nộp thuế theo thông báo của CQT. Đây là số thông báo, ngày thông báo trên mẫu 01/TB-RSĐT của cơ quan thuế gửi doanh nghiệp.
  • Cơ quan thuế: chương trình tự cập nhật tình trạng phản hồi của cơ quan thuế sau khi gửi thông báo.
  • Nội dung phản hồi: chương trình tự cập nhật nội dung phản hồi từ cơ quan thuế (nếu có) sau khi gửi thông báo. 
 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định các thông tin của đơn vị nhập trên thông tin chung và không được phép sửa lại. Trong đó Cơ quan thuế/Địa danh lấy từ Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Nhấn Lưu.

2. Gửi thông báo cho cơ quan thuế

 • Chọn thông báo cần gửi và kích vào nút Gửi cơ quan thuế trên thanh công cụ, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận mật khẩu đăng nhập, ký số trước khi gửi.

 • Sau khi gửi:
  • Kiểm tra trạng thái của thông báo sau khi gửi cho cơ quan thuế tại phần thông tin chung.
  • Kiểm tra tình trạng phản hồi của từng hóa đơn trong thẻ Chi tiết tại trường Cơ quan thuế.

Lưu ý

 • Tiện ích Lấy số liệu:

  • Chương trình tự động lọc các hóa đơn bị điều chỉnh, bị thay thế, bị hủy theo điều kiện lọc.

 • Thông báo này áp dụng cho cả hóa đơn và phiếu xuất điện tử.
 • Đối với hóa đơn hủy: Doanh nghiệp có thể gửi một hoặc nhiều hóa đơn trên một thông báo và gửi ngay sau khi nghiệp vụ phát sinh hoàn thành;
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế: Doanh nghiệp có thể gửi một hoặc nhiều hóa đơn trên một thông báo và gửi ngay sau khi nghiệp vụ phát sinh hoàn thành hoặc gửi định kỳ đến cơ quan thuế nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT. Lưu ý: hiện tại, tùy từng cơ quan thuế quản lý trực tiếp, có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu gửi TBSS đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế.
Cập nhật vào 5 Tháng Tám, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap